SIF har nå en egen barneidrettsansvarlig

Postet av Sørumsand IF den 1. Nov 2016

Bestemmelsene om barneidrett ble vedtatt av Idrettstinget i 2007 og revidert i 2015. Disse tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter kan oppsummeres i 7 punkter:

1. Trygghet

2. Vennskap og trivsel

3. Mestring

4. Påvirkning

5. Frihet til å velge

6. Konkurranser for alle

7. På barnas premisser

Ifølge Norges Idrettsforbund sine lover, skal alle idrettslag i Norge ha en egen barneidrettsansvarlig.

Sverre Fjermestad (styremedlem i Hovedstyret), har sagt seg villig til å inneha dette vervet i Sørumsand Idrettsforening. Sammen med de ulike gruppene i SIF, skal han arbeide for at disse bestemmelsene blir ivaretatt på en god måte i klubben vår.

Hans arbeidsoppgaver vil være:

- Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre

- Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper

- Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet

- Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud til barna i idrettslaget

- Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltagelse

- Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn


Ved spørsmål eller henvendelser vedr dette temaet, kan dere ta kontakt med Sverre på følgende mailadresse: barneidrett@sif.no

Mer informasjon finer dere her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.